Bestuur en Organisatie D.O.C.

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die betrokken zijn bij de vereniging en gezamenlijk streven naar tevreden leden die zich welkom en gehoord voelen bij onze vereniging. Een voorwaarde voor het bereiken van de doelstellingen is een heldere en transparante organisatie. Daarbij hoort een duidelijk organogram en functiebeschrijvingen wat terug te vinden is in het beleidsplan en op deze website. In het beleidsplan is een overzicht te vinden van de overlegstructuur van het bestuur en de leiding, de functieomschrijvingen van alle bestuursleden en kaderleden (de overige bestuursleden anders dan de voorzitter, secretaris en penningmeester). Ook beschrijvingen van de commissies en groepen zijn hierin vastgelegd en worden jaarlijks geactualiseerd. Het beleidsplan wordt momenteel bijgewerkt.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van D.O.C. bestaat uit 3 functies:

Voorzitter: [Vacant]
Penningmeester:                            Manon Fleurke
Secretaris: Beate Klingenberg
Overige bestuursleden:  
Vicevoorzitter/Contractbeheer:              Angela Moes
Ledenadministratie:                             Brenda Drenthen
Digitalisering & Automatisering      Dennis Harders
Coördinator streetdance:                      Fernanda Vos
Coördinator turnen en loopgroep:           [Vacant]
Coördinator Gym en Springgroep:          Elles Slaghuis

Het bestuur zal maandelijks vergaderen over alle bestuurlijke zaken en zoals goed besturen vereist wordt alle relevante informatie vastgelegd in notulen die toegevoegd worden aan het dossier van D.O.C.

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies opgericht die een taak op zich neemt om namens de vereniging events of activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan de volgende punten:

  1. De uitvoering (eens per 2 jaar)
  2. de wandelvierdaagse (jaarlijks);
  3. de paaseitjes actie (jaarlijks);
  4. Sponsorcommisie;
  5. Technische commissies.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.